30% OFF
جستارهایی در دیوشناسی ایرانی

آرتور کریستین‌سن ایران‌شناس دانمارکی در این کتاب «جستارهای در دیو شناسی ایرانی» به معرفی موجودات فراطبیعی در ایران می‌پردازد و در این رساله برای اولین بار دیوها و شیاطین به صورت مستقل و علمی مورد پژوهش قرار گرفته‌اند. کریستین‌سن در این کتاب دیوها و شیاطین ایرانی را با انواع غیر ایرانی که از طریق اعراب وارد ایران شده‌اند، از هم تفکیک کرده است .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر