30% OFF
سه مادر

مادر، با هر رنگ پوست، هر نژاد، هر زبان و هر ملیتی، همیشه در کنار فرزند است. روزی که هیچ‌کس به داد فرزند نرسد؛ فقط مادر است که غمخوار اوست. تغذیۀ فکری و روحی فرزندان هم از منبع لطیف لالایی ها، پندها و اندرزهای مادران صورت می‌گیرد. مادر پشتیبان فرزند است، برایش دعا می‌کند و در غم و شادی اش شریک راستین اوست. پشت سر مردان موفق و تاریخ ساز هم مادری است که او را لحظه‌به‌لحظه برای در آغوش‌ گرفتن آن افتخار و آن شکوه تربیت‌کرده است. مردان بزرگی چون مارتین لوترکینگ، مالکوم ایکس و جیمز بالدوین که برای حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا مبارزه کردند از همین دست مادران داشته اند. در لابه‌لای سخنان و نوشته های این فرزندانْ آموزه های مادرانشان می‌درخشد. این فرزندان در حقیقت رویاهای مادرانشان را تبدیل به آرمان و شعار سیاسی و اجتماعی کردند تا به کمک آنْ وضعیت سیاه‌پوستان آمریکا، مناسبات نژادی در جامعۀ ایالات‌متحده آمریکا و بی عدالتی های آشکار و پنهان نژادپرستی در جهان را دگرگون کنند. این کتابْ داستان سه مادری است که سه فرزند مبارز و آزادیخواهْ تقدیم جامعۀ سیاه‌پوست آمریکا کردند، حدود یک قرن زیستند، قربانی دادند و آمریکای قرن هیجدهم را با ویژگی هایی متفاوت به آمریکای قرن بیست و یکم تبدیل کردند، آمریکاییْ که هنوز به نصیحت های این مادران و آموزه های فرزندانشان نیازمند است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر