30% OFF
آرامش عشق و درمان

"آرامش، عشق و درمان" به ما یاد می دهد چگونه آغوش خود را به روی پیام هایی که ذهن مان از راه رویاها و نمادها به تن مان می دهد، باز نگاه داریم و بیماری را «پیام زندگی» ببینیم که این توانایی را به ما می دهد تا جهت تازه ای به زندگی مان ببخشیم. از این گذشته کتاب توضیح می دهد که چگونه با سود جستن از مراقبه، نگاره سازی و از میان بردن تنش، پیام های درمان کننده و شفا بخشی به تن خود دهیم و به کمک نمونه ها و مطالعات موردی که به نتایج چشمگیر درمانی رسیده است از راه ارتباط دوسویه تن- ذهن، نیروی درمان کننده و شفا بخش عشق را تجربه کنیم. «عشق و آرامش ذهنی به راستی از ما محافظت می کند و به ما اجازه می دهد تا بر سختی های زندگی روزمره چیره شویم و شهامت رویارویی با هر روز را داشته باشیم.»

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر