30% OFF
آرامش

کتاب آرامش نوشته آلن دوباتن کتابی در حوضه روانشناسی که به طور مفصل به ریشه اضطراب ها،عصبانیت ها و دلهره هایی که در زندگی روزمره نقش پرنگی از خود نشان میدهند می پردازد.از از مهارت هایی کنترل این آسیب ها صحبت میکند و معقتد است این آسیب ها کاملا از عدم شناخت این مهارت ها نشات میگیرد.مهارت هایی که در زندگی ما با وجود اهمیت فراوان و کاربرد کلیدی آنها در زندگی روزمره نادیده گرفته میشوند.یکی از آنها توانایی حفظ آرامش است.بسیاری از تصمیمات بد و هیجانی ما و عکس العمل های نا بجا و نا مناسب ما نتیجه نبود آرامش در درون ماست. اما خوشبختانه این قدرت حفظ آرامش قابل ارتقا و تقویت میباشد که بسیار جای خوشحالی دارد. ما لازم نیست که اکنون در آنجا باشیم: پاسخ های ما به چالش های روزمره می تواند به طرز چشمگیری تغییر کند. ما می توانیم خود را در حفظ ارامش در زندگی تقویت کنیم.اما این آرامش نه از طریق تنفس تقویت میشود نه با نوشیدن چایی در طول روز بلکه با تفکر تقویت میشود. این کتابی است که با صبر و شکیبایی دلایل بزرگترین استرسهایمان را باز می کند و توجیهی از استدلال های بسیار قانع کننده ، زیبا و بعضا کاملا طنز را برای ما رقم می زند که می توانیم در برابر وحشت و خشم از خود دفاع کنیم. کتاب در فصل های زیر ارائه شده است: مقدمه 1: روابط - یک. انتظارات عاشقانه / دو. بی قدر بودن امور خانوادگی / سه. آشفتگی های رابطه ی جنسی / چهار. ضعف قدرت 2: افراد دیگر - یک. آسیب ناخواسته / دو. در دفاع از آموزش / سه. در دفاع از ادب / چهار. در باب تشریفات اداری 3: کار - یک. سرمایه داری / دو. بلندپروازی / سه. شکیبایی / چهار. همکاران 4: سرچشمه های آرامش - یک. نگاه / دو. صدا / سه. مکان / چهار. زمان / پنج. لمس نتیجه گیری - زندگی آرام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر