30% OFF
مارکوپولو در ایران

کتاب « مارکوپولو در ایران» نوشته « آلفونس گابریل» توسط انتشارات سخن منتشر شده است. تنها و تنها ( مارکوپولو ) است که چند سروگردن از پیشینیان خود و یا کسانی که همزمان با او در آسیا درنگ کرده اند و یا بلافاصله پس از او به این اقدام دست زده اند، بلندتر است. نویسنده در این کتاب، کوشیده است مسیر سفر مارکوپولو جهانگرد مشهور ونیزی را در ایران معرفی نماید. وی برای این منظور سفرهای متعدد تحقیقاتی به ایران نموده و بارها مسافت میان کرانه غربی فلات ایران تا سرزمین کوهستانی شرق را پیموده و پس از مطابقت دادن مشاهدات خود با گزارش های مارکوپولو کوشیده است خط سیر او را مشخص کند و نکته هایی را که در نوشته های وی جنبه معمایی یافته روشن سازد و... نویسنده در این کتاب، کوشیده است مسیر سفر مارکوپولو جهانگرد مشهور ونیزی را در ایران معرفی نماید. وی برای این منظور سفرهای متعدد تحقیقاتی به ایران نموده، سپس یافته‌های خود را با اسناد و منابع تاریخی مرتبط با سفرهای مارکوپولو تطبیق داده و پس از آن مسیر گذر مارکو را در ایران به تفصیل باز گفته است. کتاب در دو بخش اصلی با عناوین “مارکوپولو در ایران” و “سفر” تدوین شده است. این مطالب با تصاویر سیاه و سپید و نقشه‌های متعدد همراه است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر