30% OFF
تفسیر بایبل

اگر مجموعه‌ی کتب عهد عتیق و عهد جدید یا همان «بایبل»(کتاب مقدس) را سرچشمه‌ی حیاتی فلسفه، هنر، فرهنگ و جامعه‌ی غرب بدانیم، بی‌شک فهم چگونگی مواجهه و تفسیر آن، گونه‌گون و درعین‌حال ضروری‌ست. تفسیر بایبل از منظر متن مقدس یک سویه دارد که با تفسیرش از منظر متنی ادبی، تاریخی یا اسطوره‌ای تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها در بسیاری از بخش‌های کتاب به گونه‌ای‌ست که مواجهه با غزل‌غزل‌های سلیمان و وجوه عاشقانه‌اش برای بسیاری همان‌قدر عجیب است که تفسیر چرایی دروغ و تزویر یعقوب در گرفتن برکت از پدرش اسحاق، درحالی‌که اسحاق قصد داشت عیسو را برکت دهد! ازهمین‌روست که هر دانش‌آموخته‌ی الهیات مسیحی، فلسفه‌ی الهیات، فلسفه‌ی دین و هر علاقه‌مندی به متون کهن و حوزه‌های مرتبط آن، برای مواجهه با بایبل به راهنمای چندسویه‌نگری نیاز دارد که کتاب «تفسیر بایبل: راهنمای دانشجویان» برای این منظور، یکی از بهترین‌هاست. «جان اچ. هایس» و «کارل آر. هالدی» نویسندگان این کتاب، پس از درآمد و مقدمه‎‌ای مفصل، خواننده را به خوبی با روش کارشان آشنا می‌کنند و سپس در فصول بعدی به شرح و توضیح نقد متن، نقد تاریخی، نقد دستور زبانی، نقد ادبی، نقد منبع، نقد صورت، نقد سنت، نقد بازتدوین، نقد ساختارگرا و نقد رسمی یا قانونی سخن در بایبل می‌پردازند. تفسیر بایبل همه‌ی ابزارهای قدیم و جدید تفسیر، تحلیل و نقد متون مقدس را به خوانندگانش معرفی کرده و روش‌های متنوع و متفاوت فهم و رسیدن به معانی متون را پیش رو می‌گذارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر