30% OFF
مصاحبه با تاریخ سازان

نویسنده زن بسیار مشهور فالاچی، این روزنامه نگار آگاه عصر حاضر، همیشه پاره ای از وجود خود را درهر مصاحبه ای به جای می گذارد و آگاهی های چشمگیری برهریک از مصاحبه ها می افزاید. (شیکاگوتریبون) اوریانافالاچی، به فراسوی مرزها می رود، به کنه مطالب دست می یابد و طرح های زنده ای از زندگی ارائه می دهد... «مصاحبه با تاریخ» نمونه گویایی از بارزترین هنرها، یعنی هنر مصاحبه کردن است. (واشنگتن پست)ا این کتاب دربرگیرنده ی مصاحبه های ماندنی و و خواندنی اوریانا فالاچی با چهره های شهره جهانی است از جمله : کیسینجر وان تیتو جیاپ گلدامایر یاسر عرفات علی بوتو ماکاریوس زکی یمانی محمدرضا پهلوی و...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر