30% OFF
خون ناپاک ( ادبیات پلیسی 35 )

در یکی از آپارتمان های ریکیاویک جسد مردی پیدا می شود. هیچ سرنخ واضحی وجود ندارد، جز یک یادداشت رمزآلود و عکسی از قبر یک دختر. کارآگاه ارلندور مجبور می شود از تمام منابع پزشکی قانونی موجود برای یافتن هرگونه سرنخ استفاده کند. سرانجام جستجوی ارلندور، وی را به مرکز تحقیقات ژنتیک رهنمون می کند تا پاسخ های مبهم این رمزوراز را پیدا کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر