35% OFF
موضوع جدی نیست

موضوع کمی جدی نیست: باور کنین حتی فرصت نکردم فکر کنم که می تونستم سر نوشت دیگه ای داشته باشم فقط تمام سعی ام این بود که از خودم دفاع کنم با چنگ و دندون شما می گین عزت نفس خیال می کنین یه لباس سفید توری روی تن یه دختر بیچاره ی گمشده

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر