30% OFF
آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است(یک مناظره)

کتاب آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ یک مناظره : هسته ی مرکزی این مناظره، جدالی میان سرشت پیشرفت و نتیجه گیری از روی بصیرت است. استیون پینکر و مت ریدلی، بر روند مساعد پس از جنگ در زمینه هایی مثل آشتی جویی، بهداشت و رفاه تمرکز می کنند. آنها بر این باور هستند که با توجه به نوآوری های سریع و گسترده در چیزها، قوانین و ابزار، اینها دلیل خوبی هستند که باور کنیم روندها می توانند پایدار باشند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر