30% OFF
جامعه انسان شناسی ادیان

کتاب جامعه_انسان شناسی ادیان : کتاب جامعه_انسان شناسی ادیان حاصل سلسله درس ها و کنفرانس های پروفسور کلود ریویر در دانشگاه سوربن پاریس است. وی تلاش می کند ضمن ارائه فشرده ای از نظریه ها، مفاهیم و روش های انسانش ناسی و جامعه شناسی ادیان و رویکردهای نبیادین این دو رشته، به بیان دستاوردهای پژوهشی جدید درباره امر دینی بپردازد که از بسترهای بسیار گوناگون اجتماعی_فرهنگی گزینش کرده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر