30% OFF
مائوی دوم

کتاب مائوی دوم/ دلیلو در رمان مائوی دوم ما را وارد یک لابیرنت می کند و مدام در دالان های این هزار تو می چرخاند. او در قبال شده اند جهان خود را مسئول می داند و به همین دلیل رویکردی ضد ساختاری، ضد سیستمی در پیش می گیرد. شاید نمی خواهد در حد یک ناظر باقی بماند. او نویسنده ای نیست که بتوان به حاشیه راند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر