35% OFF
زن و چالش های جامعه

کتاب زن و چالش های جامعه/ دین شما دین به "چالش کشیدن" است؛ دین مبارزه است؛ دین حرکت پیوسته و آرمان گرایی همیشگی است؛ دین ورود به ژرفای زندگی و میدان های مبارزه در طول زندگی است. پس جای شگفتی نیست که شما از این آموزه ها و از این گذشته، توشه ای فراوان و عمیق برگرفتید و به راه افتادید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر