35% OFF
آلفرد هیچکاک و راز جمجمه سخنگو

کتاب آلفرد هیچکاک و راز جمجمه سخنگو/ تمام ماجرا از آنجایی شروع شد که ژوپیتر آگهی یک حراج بی سابقه را در روزنامه دید و برایش جالب آمد. هر سه کارآگاه، ژوپیتر جونز، پیتی کرین شاو و باب اندروز در قسمت عقب فروشگاه که محل کار ژوپیتر بود، دور هم نشسته بودند ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر