40% OFF
کمون زندان

کتاب کمون زندان/ جهان جای پلیدی شده است. روزی نیست که در جای جای این جهان پلید نایره جنگ زبانه نکشد، فوج فوج انسان، بیگناه یا آلوده، ناخواسته یا خواسته عجوزه مرگ را در آغوش نکشد و قحطی و گرسنگی مردمان بی شماری از این جهان را فرانگرفته باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر