35% OFF
آشنایی با هنر تفکر راهبردی

کتاب آشنایی با هنر تفکر راهبردی : درک عمیق انسان مستلزم این است که یاد بگیریم در حوزه های گوناگون انواع تفکر را مشاهده، نظارت، تحلیل، ارزیابی، و بازسازی کنیم. و این کار تنها در صورتی شدنی است که آن را در همه حال و تا آخر عمر جدی بگیریم. مستلزم شکل گیری عادت های مهم فکری است. بر نحوه ی تفکر، احساس و عمل ما اثر می گذارد. تعهد و پشتکار وو صداقت می خواهد. این کتاب راهنما تنها در حکم نقطه ی آغازی است برای برنامه ریزی و تمرین خوداندیشی...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر