35% OFF
قدم اول نظریه بازی

کتاب قدم اول نظریه بازی : نظریه بازی مجموعه ای از ابزارهاست که برای کمک به تحلیل موقعیت هایی به کار می رود که در آنها بهترین راهکار فرد بستگی دارد به چیزی که دیگران انجام می دهند یا انتظار م یرود که انجام دهند. نظریه بازی به ما این امکان را می دهد که بفهمیم افراد در موقعیت هایی که در آنها با یکدیگر در ارتباط هستند چگونه عمل می کنند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر