30% OFF
101 قاعده ی سرانگشتی

کتاب 101 قاعده ی سرانگشتی : این کتاب در پنج فصل تنظیم شده و در ان از دیاگرام هایی برای توضیح بهتر مطالب استفاده شده است. فصول 1 تا 4 قواعد سرانگشتی را ارائه کرده و فصل 5 توضیح می دهد که چگونه این قواعد می تواند به طور استراتژیک اعمال شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر