35% OFF
پری دریایی

کتاب پری دریایی : تمام آنچه رخ داده بود، در تمام تاریکی شب پیش رویم بود. چشم هایم را مالیدم و باز از ورای لایه خاکستری فضای اتاق نسرین، درون اتاق را کاویدم. زن بیچاره در خانه خودش بود. او تمام شب رو به رویم نسشته بود. در تاریکی اتاقش پنهان شده، مرا می دید و با من حرف می زد. از حال رفتم، روی صندلی افتادم و مات و مبهوت به تن افتاده نسرین روی صندلی راحتی، جلوی پنجره، با سری رها شده و گیسوان سیاه و پرپیچ و تاب ریخته روی صورتش خیره ماندم ..

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر