30% OFF
رساله راحه الارواح

کتاب رساله راحه الارواح/ راحت ارواح و سرور قلوب در ترانه ای است که نی خامه را در آهنگ ثنایش از دل برآید. آسایش نفوس و رامش روان در نغمه که عندلیب ناطقه را در شاخسار حمدش از سینه درآید. آری، ... فسانه های عجب باشدم به یاد اما ... فسانه ای که غم از دل برد فسانه توست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر