30% OFF
زمان بازیافته (خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی)

کتاب زمان بازیافته (خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی)/ سال 51 که دادگاه ها بود و اعدام و از این گروه فقط شما و مسعود رجوی اعدام نشدید. 13 نفر اعدام کردند. کمیته ی مرکزی 15 نفر بودید. این طوری که من شمردم دو نفر زنده ماندند و بقیه اعدام شدند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر