30% OFF
جامعه شناسی دین

کتاب جامعه شناسی دین (رویکردهای کلاسیک و معاصر)/ نویسندگان به دو تعریف ذاتی وکارکردی دین پرداخته اند از یکسو ایمان فرد و از دیگر سو پیامدهای دین برای فرد و جامعه. روش شناسی های کنش گرا و ساختارگرا چارچوب اصلی بررسی و تحلیل نظریه های ارائه شده در حوزه جامعه شناسی دین در این کتاب را تشکیل داده اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر