30% OFF
تفکر بهتر زندگی بهتر

کتاب تفکر بهتر زندگی بهتر : در این کتاب راهکاری ارائه می شود که با برنامه ریزی مجدد ذهن توان دستیابی به موفقیت ها و اهداف جدید را در سطوح بالاتر به شما می دهد. شما مجهز می شوید تا آنچه را در مسیر زندگی با آن مواجه می شوید مدیریت کنید. اگر افکار دلسرد کننده را حفظ کنید و بر آن ها تمرکز کنید به جای فرصت ها، برای خود محدودیت هایی ایجاد خواهید کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر