25% OFF
مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران

کتاب مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران/ مصدق یکی از سرشناسترین چهره های قرن بیستم در یاران و جهان است که بی تردید نقش برجسته ای در تاریخ معاصر ایران داشته است. موافقان و مخالفان او در این نکته همداستان اند که او شخصیتی میهن پرست، مخالف استعمار و دخالت بیگانگان و هواخواه آزادی و استقلال و حکومت قانون بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر