30% OFF
پنی قشقرق4(فاجعه پز زبردست)

کتاب پنی قشقرق4 (فاجعه پز زبردست)/ مامان می گوید اگر مامان بزرگ همان قدر که حواسش به خریدن دستگیره های رنگ و وارنگ آشپزخانه است،حواسش به من هم بود، این قدر دردسر درست نمی کردم. مامان بزرگ هم می گوید اگر مامان همه اش سرگرم جواب دادن به تلفن های دکتر سیمنت نبود و بابا هم این قدر مشغول حل و فصل بحران های شورای شهر نبود آن وقت شاید می توانستند بحران های پلاک 73 خیابان رولینزرود (یعنی خانه مان) را حل کنند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر