35% OFF
حیوان را دست کم نگیر(عزیز نسین)

کتاب حیوان را دست کم نگیر/ بعضی هامان اعتقاد داریم که وقتی انسان خودش هزار و یک بدبختی دارد، حیوان دوستی او نمی تواند چیزی به جز یک فانتزی باشد. اما این طور نیست. پدیدی آمدن حس حمایت از حیوان نتیجه تفکر و احساس انسان است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر