35% OFF
روزگاری جنگی درگرفت

کتاب روزگاری جنگی درگرفت/ این فقط از روی شانس بود که آدم مدت درازی خبرنگار بماند و در متن حوادثی که رخ می داد باشد. با خواندن این گزارش ها به هراس می افتم. تنها مشتی ارواح وراج که شب ها وحشت می پراکندند و روزها از ناله می انباشتند، زنده ماندند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر