35% OFF
نظریه تاریخ شفاهی

کتاب نظریه تاریخ شفاهی : مقصود از ذهنیت عبارت است از اجزای تشکیل دهنده خودشناسی انسان هویتی که به مدد تجربه در وجود او شکل گرفته است ادراک زبان و فرهنگ انسان به عبارت دیگر خزانه عاطفی او ( در مقابل عینیت که مفهوم بی طرفی یا موضع بی طرفی یا موضع بی غرض در آن منتشر شده است) ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر