30% OFF
بیت یاب شاهنامه

کتاب بیت یاب شاهنامه/ تفاوت مهم این بیت یاب با تالیفات مشابه در این است که در آن در اکثر موارد تمام متن مصراع های نخستین ثبت شده است. حسن این کار در این است که جوینده دیگر ناچار نیست که برای یافتن بیت مطلوب خود گاه ده ها موضع را بررسی کند، بلکه بیت مورد نظر را با صرف کمترین وقت می یابد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر