35% OFF
کیفیت زندگی

کتاب کیفیت زندگی/ این کتاب در مورد کیفیت زندگی است به آن معنا که این مفهوم در نظریه های رفاه مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درباره پاسخ هایی است به پرسش هایی در حوزه رفاه اجتماعی که این مفهوم با آنها سروکار دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر