35% OFF
دختر زیبای شرقی

کتاب دختر زیبای شرقی: روزهای من می گذشت با عشق ، با رؤیا، با تنهایی هایم و با نگرانی ها و دردهای پنهانم. اگر چه همیشه قوسی کوچک صورتم را متبسم می کرد و نشاط و شادابی را میهمان چهره ام می نمود.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر