35% OFF
ساختار روان شناختی فاشیسم

کتاب روان شناختی فاشیسم : تغییرات ساختاری قابل توجهی که مشخصه دگرگونی این بازنمایی امر الهی در شخص شاه هستند و با تخطی آزادانه و غیر مسئول آغاز می شوند خصلت های صورت بندی طبیعت سلطنتی را آشکار می سازند.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر