30% OFF
بگذار دنیای بزرگ بچرخد

کتاب بگذار دنیای بزرگ بچرخد: کلر دستانش را با کناره پیراهنش خشک می کند و نمی داند کجا باید بنشیند. باید مستقیم از میان آنها عبور کند و روی مبل بنشیند؟ اما شاید این حرکت کمی توی ذوق بزند درست کنار مارسیا بنشیند که همه نگاه ها به سوی اوست....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر