30% OFF
ژرمینال

کتاب ژرمینال : در شهرک بجز زنها کسی نمانده بود و آنها نیز یکدیگر را بخانه دعوت می کردند دور میزی می نشستند و محتویات قهوه جوش را که در اثر غذای ظهر چرب و هنوز گرم بود می نوشیدند.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر