35% OFF
باستان شناسی سیاست های جنسی و جنسیتی

کتاب باستان شناسی سیاست های جنسی و جنسیتی/ شهری در مورد زنان عادی به مجالس زنانه ای اشاره می کند که اگر چه به نام حضرت زهرا و برای حاجت خواهی برگزار می شد به نظر می رسد شکلی از پرفرمنس جنسیتی است که در آن بر زنانگی تاکید می شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر