30% OFF
جهان به مثابه اراده و برابر نهاد

کتاب جهان به مثابه اراده و برابر نهاد/ " جهان برابر نهاد من است. " این حقیقتی است که در پیوند با هر ذات زنده و شناسا معتبر است، هر چند فقط آدمی می تواند آن را به آگاهی انتزاعی متاملانه بیاورد و اگر به نحو باشا چنین کند، حزم فلسفی، با او وارد می شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر