25% OFF
دانشنامه فرهنگ مردم ایران(جلد 5)

کتاب دانشنامه فرهنگ مردم ایران ج 5 : وابستگی اجتماعی و خانوادگی دختر نیز در روایتهای مختلف متفاوت است. این وابستگی از دختر خانواده ای فقیر تا دختر پادشاه بودن در نوسان است. در روایتهایی که از وابستگی دختر به طبقات بالای جامعه سخن به میان آمده بر موضوع تقدیر و تغییرناپذیر بودن آن تأکید بیشتری داشته است.......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر