30% OFF
در حضور امر حسی مقالاتی در باب زیبایی شناسی

کتاب در حضور امر حسی: مقالاتی در باب زیبایی شناسی : ذات ایدئولوژی ایجاد توهم است نغییر چهره واقعیت و جایگزین کردن چیزی غیرواقعی به جای واقعی بدون آنکه این جانشینی آشکار باشد.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر