35% OFF
درباره ی عکاسی

کتاب درباره ی عکاسی : یک عکس صرفا محصول مواجهه ی میان یک رخداد و فرد عکاس نیست، عکس گرفتن خود نوعی رخداد است. و رخدادی با حقوقی هر دم آمرانه تر و تحکم آمیزتر_حق مداخله کردن، تعدی کردن، و یا نادیده گرفتن هر آنچه در جریان است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر