30% OFF
مجموعه کتاب های سعادت

کتاب مجموعه کتاب های سعادت/ به نظر شما چه اتفاقی در عزت نفسشان در مورد توانایی شما برای انجام کارهای بزرگ می افتد؟ این باورها چه اثری بر باور شما به خودتان و ارزشتان دارد؟ و آیا اجازه می دهند که فراوانی را برای خود باور کنید؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر