30% OFF
24 ساعت از زندگی یک زن چشم و چراغ 84

کتاب 24 ساعت از زندگی یک زن/ خانم ث... دوباره خاموش ماند و ناگهان از جای برخاست. احساس می کردم دیگر اختیار از دست داده است. به سوی پنجره رفت. چند دقیقه بیرون را تماشا کرد و شاید پیشانی خود را به شیشه سرد چسباند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر