30% OFF
پانک راک

کتاب پانک راک : نویسنده در این نمایشنامه ملهم از واقعیت های رخ داده در مدارس آمریکا، از میل جامعه ی غایت انگار به کسب موفقیت های آکادمیک انتقادی می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر