30% OFF
شاهنامه و فرهنگ ایران

کتاب شاهنامه و فرهنگ ایران: فردوسی به جهت تربیت دهقانی خود از فرهنگ وروسوم ایران باستان آگاه بود و او این دانش را با مطالعه روایات کهن بسط داد تا آنجا که این موضوع بهشی از جهان بینی شاعر شده است.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر