30% OFF
گذر از رنج و جدایی و پیوند دوباره با خانواده

کتاب گذر از رنج جدایی و پیوند دوباره با خانواده/ پذیرش آسیب روانی و ضربه ی روحی مستلزم مراقبت از خود و همدردی بسیار با خویشتن است. همان گونه که پی بردید نخستین گام حیاتی درمان این است که از مشکل دوری نکنید و با مسائل صادقانه برخورد کنید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر