30% OFF
مرشد و مارگریتا

کتاب مرشد و مارگریتا: خانم ها آقایان هم اکنون کارت ها در کیف جیبی رفیق پارچوسکی بین یک اسکناس سه روبلی و برگه ی احضاریه دادگاه است که بر اساس آن رفیق را به جرم عدم پرداخت نفقه ی همسر سابقشر به دادگاه فرا خوانده اند ایشان در ردیف هفتم نشسته اند.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر