35% OFF
زمان و ترمودینامیک

کتاب زمان و ترمودینامیک : در کتاب زمان و ترمودینامیک، فیزیک گرما و دما و آثار آن ها بر زندگی و حیات آدمی و فناوری کاویده می شود. واژه ی ترمو به گرما برمی گردد و واژه ی دینامیک ناظر بر حرکت است، که این هر دو فرآیند در این مبحث (یعنی ترمودینامیک) نقش حیاتی دارند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر