35% OFF
نقد و نظر

کتاب نقد و نظر : اختناق شدیدی که رژیم پهلوی بر مردم ایران تحمیل کرده بود فرصت نمی داد که مردم ما در مسائل مختلف به بحث آزاد بپردازند تا برخورد افکار گوناگون به روشن شدن حقایق کمک کند و مردم عادت کنند که سخن موافق و مخالف را بشنوند و درباره هر یک بیندیشند و بهترین را انتخاب نمایند که قرآن کریم این روش را روش هدایت یافتگان و خردمندان دانسته است ..

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر