30% OFF
یا به عزایم خواهی نشست

کتاب یا به عزایم خواهی نشست: مشخص ترین خاطره ای که من از جنگ دارم مربوط به شبی است که مردها عزیمت کردند شبی که پدرم ما را ترک کرد. تمام روز جنگ دور و بر شهر به شدت ادامه داشت. نزدیک های شب ما حتا تصور کردیم که دارند شهر را بمباران می کنند.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر