25% OFF
پیام آور ستارگان

کتاب پیام آور ستارگان: مرز تاریکی و روشنایی در ماه ناهموار و پرپیچ و تاب است ، اما شگفت تر این است که بسیاری از نقاط روشن ظاهر شده در قسمت تاریک ماه در بخش بسیار دوری از نواحی روشن ماه قرار گرفته اند و تدریجا" بعد از گذشت زمانی اندک اندلزه و روشنایی شان افزایش می یابد.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر