30% OFF
هاله هسته ای

کتاب هاله ی هسته ای/ فرصت کوتاهی برای ایران باقی است. مقاومت با تدبیر باید همراه باشد. کاش در این فرصت به جای تیم مذاکره کننده فعلی به خاطر تجربه ناموفقی که داشتند و به خاطر مردمی که خدای ناکرده باید هزینه تحریم احتمالی را بدهند کسان دیگری مسئول پرونده مذاکرات شوند که مردم ایران شعارهای آنان را ندهند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر